Contestația la executare credit bancar pentru credite – avocat Roxana Pop explică

Când vine vorba de împrumuturi bancare, este bine să fim atenți la toate condițiile contractuale pentru a evita mai apoi situațiile neplăcute, cum ar fi executarea silită în caz de neplata datoriei către bancă. În aceste cazuri se pot face și contestații mai ales pentru creditele mai vechi, chiar și pentru cele încheiate în anii 2007, 2008, 2009.

Ce se poate întâmpla când creditorul declară creditul scadent anticipat, ca urmare a imposibilității ratelor de credit la scadență, explică avocat Roxana Pop.

Declararea creditului scadent anticipat și plata lui

Dacă persoana care împrumută o sumă de bani nu poate achita din diverse motive ratele de credit la scadență, creditorul sau banca în cazul de față, poate declara credit scadent anticipat. Aceasta se face prin persoana unui terț, dacă vorbim de un contract de credit bancar.

În cazul în care ratele de credit scadente anticipat au fost deja achitate până la deschiderea acțiunii în justiție și nu a intervenit nicio cauză de suspendare sau de întrerupere, atunci cel care a făcut împrumutul a obținut dreptul la prescripţie, deci nu se mai poate cere executarea silită a sumei.

Instanţa a constatat că a intervenit prescripţia dreptului intimatului de a cere executarea silită, aceasta fiind nelegală. Prin urmare, instanţa a dispus admiterea contestaţiei la executare şi anularea actelor de executare silită întocmite în dosarul execuţional, explică avocat Roxana Pop.

Situații în care poate interveni executarea silită în cazul unui împrumut

Pe parcursul derulării unui contract de credit garantat cu un bun imobil, consumatorii întâmpină dificultăţi economico-financiare ce pot apărea atât din cauza variaţiei dobânzii sau a cursului de schimb valutar, dar şi ca urmare a altor aspecte neprevăzute.

Penalităţile ce se pot acumula pentru neplata la timp a ratelor sunt dificil de gestionat pentru consumator, fiind mare riscul pierderii locuinţei în cadrul derulării procedurilor de executare silită şi al rămânerii cu datorii faţă de creditor, deşi garanţia a fost executată.

Există desigur anumite măsuri pentru a asigura protecţia necesară consumatorilor în cazul în care există dificultăţi la rambursarea ratelor, în situaţia executării silite, mai explică avocat Roxana Pop, cum ar fi de pildă o ordonanță de urgență.

Cum se poate anula o decizie de executare silită 

În cazul persoanelor executați silit care și-au pus problema de anulare a acestei decizii, mai ales că executorul a rămas pasiv și nu a mai emis acte de executare silită, acesta se poate anula prin art. 405 Cod Procedura Civila de la 1865 “(1): Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Aceștia nu au mai fost contactați de către executor și nici adresele de poprire sau alt tip de executare nu au mai fost actualizate. Prin urmare pasivitatea creditorului duce direct la anularea întregii executări silite.

Pentru cei care sunt în aceeași situație, daca în decursului executării silite nu se face nici un alt act de executare silită, puteți oricând și fără să vă loviți de tardivitate, să invocați prescripția executării silite.

Pentru informații suplimentare puteți contacta pe Roxana Pop, drept civil avocat.

Contact: av.roxana.pop@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *